Likainen veneenpohja on huomattava polttoaineenkulutusta nostava tekijä ja veneiden myrkytys kuormittaa valtavasti ympäristöä!

BNG Palvelut Oy on vuonna 2020 perustettu yhtiö, jonka tehtävä on tarjota myrkytöntä vaihtoehtoa veneiden pohjien puhtaanapitoon. Toimintamme keskiössä on ekologisuus ja ympäristön kunnioittaminen.

Suomessa myydään vuosittain 85.000kg antifouling eli myrkkymaaleja huvivenekäyttöön. Nämä maalit sisältävät yhteensä 17.000kg kuparia, mikä on enemmän kuin paperiteollisuus, metallien valmistus, yhdyskuntien jätevedet sekä kaivostoiminta yhteensä. Tämä kupari päätyy ympäristöön, vaikeuttaa kasvien ja levien yhteyttämistä sekä kalojen ja muiden vesieliöiden lisääntymistä. (TUKES). Myrkkymaalit ja muut veteen liukenevat pinnoitteet ovat myös huomattava mikromuovilähde vesistöihimme.

BNG Palvelut Oy:n tehtävä on viestiä myrkyttömistä vaihtoehdoista ja tarjota käyttäjäystävällisiä kilpailukykyisiä ratkaisuja ja palveluita tähän ongelmaan. Veneiljöiden tehtäväksi jää ympäristöä kunnioittava toiminta, jotta myös seuraavat sukupolvet pääsevät nauttimaan vesistöistä ja niiden tuomasta ilosta.

Missionamme on pitää veneet liikkeellä ympäristöystävällisesti yksi veneenpohja kerrallaan.

Visionamme on puhtaammat vesistöt meille ja tuleville sukupolville.

 Lähde mukaan, sanomalla EI myrkyille!

#BrushNGo #BNG #myrkytön #myrkytönvaihtoehto #PidetäänVesistötPuhtaana #pidetäänsaaristosiistinä #ForBetterWaves

https://www.facebook.com/BNGvenepesupalvelu

https://www.instagram.com/bngvenepesupalvelu/

 

BNG Palvelut Oy

Y-tunnus: 3137983-4

Eteläinen Salmitie 1, 02430 Kirkkonummi

Puh. +358 (0)40 585 8817

myynti@boatwash.fi