Veneilyn ympäristövaikutukset voivat olla paikallisesti merkittäviä

Veneilyn ympäristövaikutukset voivat olla paikallisesti merkittäviä

"Vaikka veneilyn ympäristövaikutukset ovat usein kokonaiskuvassa pieniä, niin niiden paikallinen vaikutus voi olla todella merkittävä."

Jutta Vuolamo, PSS ry.


Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jutta Vuolamo ja työskentelen projektikoordinaattorina Pidä Saaristo Siistinä ry:llä. Koulutukseltani olen ympäristö- ja meribiologi. PSS ry on kaikkien vesilläliikkujien ympäristöjärjestö, joka on toiminut puhtaamman meri- ja järviluonnon puolesta jo vuodesta 1969. PSS ry:n projektityö pyrkii kehittämään, tutkimaan ja tekemään tutuksi uusia menetelmiä ja toimintatapoja veneilyn, vesistöretkeilyn ja muun vesien äärellä liikkumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

 

Mitä veneily tarkoittaa tai merkitsee sinulle tai edustamallesi yritykselle?

Veneily henkilökohtaisesti merkitsee minulle pääsyä mielimaisemani äärelle. Biologina minua kiinnostavat saaristoluonto ja sen monimuotoinen eliöstö. PSS ry:lle veneily on tärkeä osa toimintaamme, sillä suuri osa jäsenistämme on veneilijöitä. Yhdistyksen perustoiminta on ollut vahvasti kytköksissä veneilyyn ja veneilijöihin perustamisvuodestaan lähtien muun muassa ympäristöhuoltotyömme, projektityömme sekä viestintämme kautta. Projektityömme keskeiset aihepiirit linkittyvät juurikin veneilyyn (roskaantuminen, rehevöityminen ja kemikalisoituminen).


Mitä on lima, levä ja merirokko sekä miten ne syntyy?

Lima: Veneen pinnalle muodostuva lima voi koostua useasta eri lajista, yleensä se sisältää bakteereja sekä erilaisia leviä. Liman muodostavat eliölajit voivat vaihdella alueittain ja niiden tarkempi määrittely vaatii usein mikroskooppia. Limassa esiintyvät lajit eivät synny tyhjästä, vaan ne ovat todennäköisesti sellaisia lajeja, joita löytyy vesistöalueelta esimerkiksi kivien, vesikasvillisuuden tai erilaisten rakenteiden pinnoilta tai vesimassasta. Puhdas veneen pohja tarjoaa lajeille kasvualustan, johon ne voivat kiinnittyä.

Levä: Kun viitataan levään veneiden pohjissa, se tarkoittaa usein erilaisia rihmaleviä, kuten esimerkiksi viherahdinpartaa. Laji on nopeakasvuinen ja se kiinnittyy helposti mihin tahansa kiinteään alustaan. Viherahdinparta hyötyy selvästi Itämeren rehevöitymisestä. Levien lisäksi veneenpohjasta voi löytyä monia muitakin eri lajeja, kiinnittyneenä veneen pohjaan tai vaikkapa levien joukosta.

Merirokko on siimajalkainen äyriäinen, alun perin Atlantilta Itämerelle päätynyt vieraslaji. Se on levinnyt tänne laivojen mukana noin 1840-luvulla. Toukkavaiheessa merirokko elää alle millimetrin kokoisena vapaana vedessä, jonka jälkeen se kiinnittyy esimerkiksi kiveen, laituriin tai veneenpohjaan kasvamaan aikuiseksi. Kiinnittymisen jälkeen merirokko ei enää liiku. Merirokko viihtyy suolaisemmissa vesissä, eli sitä ei esiinny Perämerellä tai sisävesillä.

 

Mitä Pidä Saaristo Siistinä Ry:lle kuulluu kaudella 2021?

Tarkoituksena on valmistella infopakettia, joka käsittelee EU:n biosidiasetuksen tuomia muutoksia myrkkymaaleihin ja pohjapesupaikkoihin liittyen, ja kohdennamme sen ensisijaisesti Roope-satamien käyttöön.

Terkkuja:

Vaikka veneilyn ympäristövaikutukset ovat usein kokonaiskuvassa pieniä, niin niiden paikallinen vaikutus voi olla todella merkittävä. Kannattaa kokeilla myrkyttömiä vaihtoehtoja veneen pohjan puhtaana pitämiseksi ja keskustella eri vaihtoehdoista erityisesti jälleenmyyjien tai valmistajien kanssa, jotta löytää omalle veneelle sopivan menetelmän. PSS ry:n nettisivuilla löytää myös vinkkejä myrkyttömään veneilyyn. Pidetään yhdessä huolta vesistöistämme!

Tillbaka till blogg